Zástupce municipalit Pardubického kraje zajímala problematika Smart Cities

9.10.2017 | CzechInvest | Zejména informace, jak zavádět systémy úspor energií, či jak nakládat s daty

Smart Cities

Ve středu 5. října 2017 uspořádala agentura CzechInvest v Pardubicích workshop na téma Smart City. Akce se účastnilo pětadvacet zástupců municipalit, klastrů, veřejných služeb a tamější univerzity. Návštěvníci se mohli zapojit do diskuze s odborným panelem zaměřeným na energetiku, dopravní systémy, odpadové hospodářství, informační technologie a systémy veřejného osvětlení. Přednášející se věnovali také Metodice Czech Smart City Clusteru, která poskytuje zejména starostům stručný návod, jak do problematiky vstoupit. 

Workshop patří do série akcí s názvem Smart City pro malé a střední obce. Partnerem se stala Univerzita Pardubice.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Prezentace_SC Workshop_4.10.2017

ZIP archiv 11,6 MB 10.10.2017


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR