Žádost o platbu – praktický seminář

[9. – 8.4.2015 | Praha] praktický seminář

Cílem semináře je umožnit příjemcům dotace vyplnit a odeslat pod vedením pracovníků agentury CzechInvest žádost o platbu přímo na místě a odevzdat zde i její přílohy. Taková ŽoPl pak bude administrována ve významně kratší lhůtě.

Účast na semináři je bezplatná. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Žádost o platbu – praktický seminář

Pozvánka

PDF dokument 358,07 kB 9.3.2015


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR