Žádost o platbu - praktický seminář

[18. – 19.2.2015 | Praha] praktický seminář

Cílem semináře je umožnit příjemcům dotace vyplnit a odeslat pod vedením pracovníků agentury CzechInvest žádost o platbu přímo na místě a odevzdat zde i její přílohy. Taková ŽoPl pak bude administrována ve významně kratší lhůtě.

Účast na semináři je bezplatná. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Žádost o platbu - praktický seminář

pozvánka

PDF dokument 417,73 kB 8.1.2015


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR