Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace

Cizinci narážejí při hledání zaměstnání odpovídajícího jejich kvalifikaci na celou řadu bariér. Jednou z nich je nutnost nechat si uznat své vzdělání a kvalifikaci. Mít oficiální doklad o tom, že vzdělání a praxe získaná v zahraničí je srovnatelná se vzděláním a praxí získanou v České republice, je pro mnohé nezbytným předpokladem k nalezení odpovídajícího uplatnění na českém trhu práce. Tento doklad sice není zárukou, často ale bez něho mohou zůstat cesty k výkonu odpovídajícího povolání uzavřené.

Získat jej ale znamená další administrativní přítěž v již tak složité situaci migranta, která může vést k tomu, že dveře k možnostem, které český trh práce nabízí, se mu nikdy neotevřou.

Z tohoto důvodu vznikl portál NOSTRIFIKACE.mkc.cz, který si klade za cíl stát se přínosnou pomůckou migrantům samotným, jejich zaměstnavatelům a orgánům, které se uznáváním zahraničního vzdělávání a kvalifikace zabývají.