Urychlovací projekty

Pobyt cizinců na území ČR upravuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cizinecký zákon“). Aktuální znění cizineckého zákona, stejně tak jako i související novely, naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Pobyt cizinců na území ČR se dále řídí právními předpisy EU/ES. Ve vízové oblasti se jedná především o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 o kodexu společenství o vízech („vízový kodex“) a nařízení Rady (ES) č. 539/2001 (ve znění pozdějších předpisů), kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni.

Od 21. prosince 2007 v ČR platí rovněž všechny předpisy tzv. schengenského acquis – od tohoto data je ČR součástí schengenského prostoru.

Celkový přehled o vízové problematice na území ČR můžete nalézt v naší brožuře Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice.

 

Fast Track - Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované zaměstnance a statutární orgány zahraničních investorů

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zahraničních věcí připravilo projekt Fast Track. Výsledný projekt vzešel z dohody uvedených rezortů a je jedním z opatření, která vychází z vládou schválené Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky.

Očekávaným přínosem je zrychlení a zefektivnění migračního procesu statutárních orgánů, manažerů a klíčových specialistů ze třetích zemí do pobočky umístěné v ČR. Projekt je určen výhradně etablovaným zahraničním investorům, kteří na území ČR podnikají alespoň 2 roky. V případě, že česká společnost splní předepsané podmínky, získá cizinec pobytové oprávnění (dlouhodobé vízum, zaměstnaneckou kartu) ve zrychleném režimu.

24.6. 2014 byl projekt kompletně aktualizován v souvislosti se změnou zákonů upravující pobyt cizinců na území ČR.

Celý text projektu naleznete v připojeném dokumentu Fast Track nebo na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu http://www.mpo.cz/dokument150520.html.

 

Projekt Welcome Package

CzechInvest připravil projekt Welcome Package, který si klade za cíl zefektivnit proceduru vstupu a zaměstnávání klíčových cizinců, kteří v rámci umístění investice do ČR potřebují co nejdříve a hladce získat potřebná povolení (pobytová, pracovní). Projekt byl dne 20. 5. 2013 schválen Koordinačním orgánem pro ochranu státních hranic ČR a byl oficiálně spuštěn k 1. 7. 2013.

Projekt se zaměřuje na statutární orgány, manažery a klíčové specialisty nově příchozích společností. Přínos projektu spočívá ve zkrácení lhůty pro vydání povolení k zaměstnání (do 10 pracovních dnů) a dlouhodobého víza/ zaměstnanecké karty (do 30 kalendářních dnů). Zaměstnanecká karta bude vydána na maximální dobu pobytu 2 let a dlouhodobé vízum bude vydáno na dobu vyžadující pobyt v ČR delší než 3 měsíce, nejvýše však na 6 měsíců.


 

Kontakt

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na afc@czechinvest.org nebo na tel. +420 296 342 483

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání v ČR

PDF dokument 795,5 kB 11.7.2016

Welcome Package pro investory

Přílohy

PDF dokument 725,67 kB 5.4.2016

Fast Track 03 2016

PDF dokument 532,34 kB 27.4.2016

Fast Track 03 2016 - přílohy

PDF dokument 465,19 kB 27.4.2016

Welcome package EN 03 2016

PDF dokument 393,72 kB 27.4.2016