Slovníček pojmů

Z

Zprostředkující subjekt

Zprostředkující subjekt je veřejný nebo soukromý subjekt, který jedná v odpovědnosti Řídících orgánů nebo provádí jejich jménem činnosti týkající se konečných příjemců. V praxi se stává partnerem předkladatelů projektových žádostí v rámci konkrétního operačního programu (zejména při komunikaci ohledně výběru a následné realizace projektu). Zprostředkujícím subjektem OPPI je agentura CzechInvest.

Způsobilé výdaje

vybrané druhy výdajů, které jsou přípustné k proplacení dotace nebo čerpání zvýhodněného nebo zaručovaného úvěru a jejich vymezení je provedeno v příslušném programu nebo pravidly způsobilosti výdajů

Zvláštní školení

Zaškolení zaměstnanců v souvislosti s provozním využíváním pořizované technologie nebo se zaváděním organizační či marketingové inovace.