Seznam poradců

Agentura CzechInvest v souladu s Aktualizací Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 ve znění Akčního plánu boje s korupcí na rok 2016 zveřejňuje aktuální souhrnný seznam poradců.

Poradenské a ostatní externí společnosti působící na základě mandátní či jiné smlouvy

Jméno a příjmení Předmět činnosti Odměna Čerpání v období 1.2.2016 - 31.7.2016 (Kč bez DPH)
Gabriela Nekolová, DiS. Odborné, poradenské a konzultační služby pro vládního zmocněnce dle usnesení vlády č. 952. - smlouva do 21.4.2016. 400 Kč /hod. 240 000 Kč
Ing. Jana Drónská Tajemník, tiskový mluvčí a vedoucí expertního týmu pro vládního zmocněnce dle usnesení vlády č. 952. 400 Kč /hod. 120 000 Kč
Ing. Arch. Ján Amos Havelka, CSc. Expertní služby a konzultace pro strategické zahraniční investory a  z oblasti strategických průmyslových zón. - smlouva skončila k 31.5.2016 500 Kč /hod. 100 000 Kč
Seiji Nakagoshi Expertní služby a konzultace pro japonské záležitosti, především komunikace s japonskými investory, účast na marketingových akcí atd. 500 Kč + DPH,- /hod. 154 000 Kč
JUDr. Věra Bognárová Konzultace v oblasti pracovního práva  1500 Kč + DPH/hod. 52 100 Kč
JUDr. Matěj Sedláček Služby patentového zástupce   35 500 Kč
Vyroubal Krajhanzl Školout Právní služby související s realizací prodeje zbytkového portfolia nesplacenýách pohledávek z realizace vybraných programů financovaných z Obrátkového fondu PHARE. 1100 Kč /hod. 30 250 Kč
BDO Audit s.r.o. Konzultační zakázka při kontrole vařejných zakázek malého rozsahu za rok 2015 28 677 Kč (bez DPH) 0 Kč

Členové poradního výboru Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Jméno  Funkce
Ing. Milan Urban
místopředseda Hospodářského výboru
poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
předseda poradního výboru
JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.
náměstek ministra, Ministerstvo
průmyslu a obchodu České republiky
místopředseda poradního výboru
Mgr. Ing. Karel Kučera
generální ředitel Agentury pro podporu
podnikání a investic CzechInvest
sekretář poradního výboru
Petra Bartáková, MSc.
náměstkyně  ministra, Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky
člen poradního výboru
Ing. Martin Tlapa, MBA
náměstek ministra, Ministerstvo
zahraničních věcí České republiky
člen poradního výboru
Ing. Jan Gregor
náměstek ministra, Ministerstvo financí České republiky
člen poradního výboru
Ing. Jan Marek
náměstek ministryně, Ministerstvo  práce a sociálních věcí České republiky
člen poradního výboru
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.
prezident Hospodářské komory České republiky
člen poradního výboru
Radek Špicar, M.A.
viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky
člen poradního výboru
Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
předseda představenstva Asociace malých a středních podniků České republiky
člen poradního výboru
Kamil Blažek
předseda představenstva Sdružení
pro zahraniční investice AFI
člen poradního výboru
Jan Wiesner
prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky
člen poradního výboru

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Jednací řád poradního výboru Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest

PDF dokument 708,12 kB 15.2.2016


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR