Seminář pro žadatele o inovační a asistenční vouchery

[28.6.2017 | Liberec] Odborný seminář

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář, který pořádáme pro žadatele v rámci Regionálního inovačního programu. Podpora je poskytována formou inovačního voucheru, finančního příspěvku. Ten příjemci dotace následně využijí na nákup služeb a realizaci společných projektů. Od výzkumné instituce tak mohou získat například laboratorní a měřící zprávy, návrhy prototypů, funkčních vzorků, softwarové aplikace, materiálové studie, grafické návrhy designu, technologické, metodické či procesní postupy apod.
Dále je seminář určen pro žadatele z Programu Asistenční vouchery v rámci projektu Smart akcelerátor Libereckého kraje. Způsobilým žadatelem jsou právnické osoby se sídlem či provozovnou na území Libereckého kraje, které současně splňují definici veřejného (veřejnoprávního) subjektu.

Téma:
1. Inovační vouchery - Regionální inovační program
2. Program Asistenční vouchery v rámci projektu Smart akcelerátor Libereckého kraje
Kapacita je omezená, svoji účast prosím potvrďte nejpozději do pondělí 26. června 18:00 hod. na emailovou adresu: jitka.mazalova_dvorska@kraj-lbc.cz

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Pozvánka_Seminář inovační a asistenční vouchery_28.6.2017

PDF dokument 228,72 kB 19.6.2017


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR