Projekt Welcome Package

CzechInvest připravil projekt Welcome Package, který si klade za cíl zefektivnit proceduru vstupu a zaměstnávání klíčových cizinců, kteří v rámci umístění investice do ČR potřebují co nejdříve a hladce získat potřebná povolení (pobytová, pracovní). Projekt byl dne 20. 5. 2013 schválen Koordinačním orgánem pro ochranu státních hranic ČR a byl oficiálně spuštěn k 1. 7. 2013.

Zařazení do projektu včetně administrace žádosti provádí agentura CzechInvest.

Projekt se zaměřuje na statutární orgány, manažery a klíčové specialisty nově příchozích společností. Přínos projektu spočívá ve zkrácení lhůty pro vydání povolení k zaměstnání (do 10 pracovních dnů) a dlouhodobého víza/ zaměstnanecké karty (do 30 kalendářních dnů). Zaměstnanecká karta bude vydána na maximální dobu pobytu 2 let a dlouhodobé vízum bude vydáno na dobu vyžadující pobyt v ČR delší než 3 měsíce, nejvýše však na 6 měsíců.

Celý text projektu naleznete v připojeném dokumentu Welcome Package nebo na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu http://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/projekt-welcome-package/projekt-welcome-package-pro-investory--221758/

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Welcome Package pro investory

PDF dokument 725,67 kB 30.3.2017

Welcome Package

MS Word dokument 38,36 kB 6.4.2017

Přílohy Welcome Package

MS Word dokument 80,78 kB 6.4.2017