Projekt CzechDemo

Projekt CzechDemo nabízí možnost začínajícím inovativním firmám

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky Nabídku zvýhodněných služeb pro účast v projektu CzechDemo na akce Slush v Helsinkách a Web Summit v Lisabonu.

Datum vyhlášení nabídky: 17. 5. 2017

Příjem přihlášek: 18. 6. – 7. 7. 2017

Více informací vč. dokumentů naleznete na http://www.podporastartupu.cz/sluzby/czechdemo/.

 

Jako účastník aktivity CzechDemo budete mít jedinečnou možnost zúčastnit se vyhlášených mezinárodních start-upových akcí (konferencí, festivalů, veletrhů atd.), na kterých budete mít příležitost prezentovat svůj produkt/službu, ucházet se o zájem investora a během networkingu navázat důležité kontakty.

Využijte cenných rad mentora a prezentujte svou firmu efektivně.

CzechDemo je určen pro české podniky s:

  • inovativním produktem/službou
  • min. prototypem/beta verzí produktu
  • stářím do 5 let
  • maximálně 50 zaměstnanci
  • sídlem v ČR a provozovnou mimo region hlavního města Prahy
  • statutem právnické osoby
  • motivací mezinárodně působit

 

Veškeré informace nejen o tomto projektu naleznete na webu www.podporastartupu.cz