Péče o dítě jako firemní benefit

[30.8.2017 | Liberec] Workshop

Hlavním cílem tohoto workshopu je interaktivní formou představit benefity a úskalí spojená se zavedením různých typů předškolních zařízení péče o dítě a současně poskytnout prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností s jejich realizací a provozem.

Seminář pořádá Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest spolu se Svazem průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s firmou Magna.

Účast na workshopu je bezplatná.
Registrujte se prosím na e-mailové adrese liberec@czechinvest.org nejpozději do 23. srpna 2017. V přihlášce uveďte jméno účastníka, název školy a kontaktní údaje.

V případě bližších informací je možné kontaktovat Iva Nesvarbová (iva.nesvarbova@czechinvest.org) nebo Ing. Naděždu Vojtíškovou (nvojtiskova@spcr.cz).

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Péče o dítě jako firemní benefit

PDF dokument 468,32 kB 24.7.2017


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR