Otázky a odpovědi

Na tomto místě můžete najít nejčastěji kladené dotazy.

Otázky a odpovědi

 
 • Jaké služby oddělení AfterCare nabízí?

  Posláním oddělení AfterCare je aktivní podpora domácích a zahraničních společností působících na českém trhu. Snažíme se pomoci s jakoukoli překážkou, které jste nuceni čelit při Vašem podnikání. Nabízíme komplexní služby a maximální podporu pro vaši  potenciální expanzi či další projekty v oblasti vývoje, inovací, školení zaměstnanců, rekonstrukce nemovitostí či zřízení high-tech repair center. K tomu je možno využít jak prostředky z evropských fondů tak i z Ministerstva průmyslu a obchodu.

 • Pro koho jsou služby oddělení AfterCare určeny?

  Tyto služby jsou určeny pro domácí a zahraniční společnosti působících na českém trhu.

 • Proč re/investovat v ČR?

  • dobrá poloha
  • kvalitní český vzdělávací systém
  • kvalifikovaná pracovní síla
  • nižší platové hladina než v západní Evropě
  • kvalitní infrastruktura
  • připravené podnikatelské nemovitosti
  • nízká kriminalita
  • stabilní ekonomické prostředí
 • Jaké formy finanční podpory jsou momentálně k dispozici?

  Investiční pobídky:

  Pro získání pobídek je třeba splnit základní podmínku: vytvoření minimálně 40 nových pracovních míst v případě center pro tvorbu softwaru, resp. 100 nových pracovních míst v případě opravárenských center a center sdílených služeb. V případě zpracovatelského průmyslu investovat do majetku minimálně 50 mil., resp. 100 mil. Kč. U center strategických služeb není podmínka minimální výše investice dána. U technologických center je minimální výše investice 10 mil. Kč a současně vytvoření 40 nových pracovních míst.

  Investiční pobídky mohou využít také expandující firmy, pokud splní výše uvedené požadavky.

  Evropské strukturální fondy:

  Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony.

  Výčet aktuálních výzev najdete na:

  http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/798c5ad8-dfc7-45a1-9089-a44c825bb83b/Prehled-otevrenych-vyzev

  http://www.czechinvest.org/aktualni-vyzvy

  http://www.czechinvest.org/programy-podpory

 • Jaká finanční podpora je určena pro výzkum a vývoj?

  Tip

  Program realizuje účelovou podporu průmyslového výzkumu a vývoje z prostředků státního rozpočtu České republiky určených na tento účel v rozpočtové kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu.

  Doba trvání programu je stanovena na roky 2009 až 2017. Příjem žádostí do programu na roky 2010 až 2014 bude prováděn formou Veřejné soutěže každoročně vždy v předcházejícím roce.

  Technologická agentura ČR

  Program ALFA se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje zejména v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí a dále v oblasti udržitelného rozvoje dopravy.

  Potenciál

  Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.

 • Jaký je postup v zaměstnávání cizinců?

  Postup při udělování dlouhodobého víza:

  • žádost podává cizinec osobně na zastupitelském úřadu ČR spolu se všemi požadovanými náležitostmi
  • o žádosti rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR
  • vízum je nutno vyzvednout na stejném zastupitelském úřadě ČR, na kterém byla podána žádost o jeho udělení
  • zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o udělení víza je 90 – 120 dnů ode dne podání; platnost tohoto víza je na 6 měsíců

  Více informací o vízech naleznete zde.

 • Existuje možnost spolupráce s vysokými/středními školami?

  Ano, samozřejmě. Pokud máte zájem o zprostředkování spolupráce s nějakou konkrétní školou/universitou, obraťte se na naše oddělení na afc@czechinvest.org.  

 • Je možné, aby mi oddělení AfterCare pomohlo s optimalizací dodavatelského portfolia?

  Ano, samozřejmě. S optimalizací dodavatelů Vám může pomoci naše sourcingové oddělení, které disponuje sektorovými databázemi, jež slouží jako efektivní nástroj pro vyhledávání a třídění výrobních a vývojových dodavatelů v České republice.

  Více naleznete zde.

 • Schází nám potřebný kapitál pro další rozvoj/Mám zájem o prodej společnosti. Existuje nějaký podpůrný program/projekt?

  Ano, jedná se o projekt CzechLink. Tento projekt je určen pro české podniky, které hledají strategického nebo investičního partnera. Projekt podporuje akvizice stávajících společností a vznik Joint Venture partnerství.

  Hlavním cílem projektu je usnadnit českým podnikům kontakt se zahraničními investory, kapitálově posílit podnikatelské subjekty a zvýšit příliv zahraničních investic do České republiky.

 • Pořádá CzechInvest nějaké aktivity/semináře?

  Ano, CzechInvest pořádá řadu seminářů, kterých se účastní především finanční a personální manažeři.

  Pro více informací o plánovaných akcích můžete kontaktovat buď oddělení AfterCare nebo zástupce regionální kanceláře ve vašem kraji.

  Informace o plánovaných seminářích naleznete zde.

 • Může mě CzechInvest/oddělení AfterCare podpořit při rozhodování o expanzi?

  Pokud si vaše mateřská společnost vyžádá potřebné statistické informace o České republice, pracovním trhu, jazykové vybavenosti obyvatelstva, finanční podpoře atd., můžete nás kontaktovat na afc@czechinvest.org a my vám vše potřebné zašleme. Také můžeme zprostředkovat schůzky či referenční návštěvy.

 • Poskytuje agentura CzechInvest poradenství v oblasti exportu?

  CzechInvest se bohužel touto oblastí nezabývá, nicméně můžete kontaktovat naši sesterskou agenturu CzechTrade, která poskytuje exportérům široké portfolio poradenských, informačních, asistenčních a vzdělávacích služeb. Cílem agentury CzechTrade je přispět k úspěchu českých firem na zahraničních trzích.

   

 • Jaký je postup pro žadatele při žádání o dotaci z programu OPPI?

  V porovnání s předchozím obdobím 2004–2006 došlo v rámci OPPI 2007–2013 k významné změně ve způsobu předkládání projektů. Na rozdíl od předchozího programovacího období se předkládají žádosti o podporu zpravidla ve dvou krocích, přičemž žádosti se předkládají elektronicky.

  Jednotlivé kroky pro žádání o dotaci naleznete zde.

 • Je možné, aby mi oddělení AfterCare pomohlo získat informace, které se týkají práva, zaměstnávání atd.?

  Ano, samozřejmě. CzechInvest je členem organicace AFI - Sdružení pro zahraniční investice. AFI reprezentuje skupinu renomovaných českých společností, které podporují vstup zahraničních investorů do České republiky a poskytují širokou škálu profesionálních služeb zahraničním investorům přicházejícím na český trh.

  Se svými dotazy nás můžete kontaktovat na afc@czechinvest.org a my Vám dané informace zjistíme/případně Vám dohodneme konzultaci, přičemž ta první je vždy zdarma.

 • Máme nový investiční/technologický produkt, a chtěli bychom uspět na jiném trhu. Může nám agentura CzechInvest pomoci?

  Pokud hledáte nové možnosti pro své podnikání, kapitál či strategického partnera a máte inovativní produkt, který má šanci uspět na globálním trhu, pak je pro Vás určen projekt CzechAccelerator.

   

 • Jsou na stránkách CzechInvestu dostupné aktuální informace o realizovaných zahraničních investicích, na kterých CzechInvest participoval?

  Ano, na stránkách CzechInvestu můžete najít každoročně aktualizované statistiky. Od roku 1993 CzechInvest zprostředkoval více než 1 565 investičních projektů, z nichž přes 659 bylo českého původu.

   

 • Jsou někde dostupné informace o investičním prostředí ČR?

  Potřebné informace o investičním prostředí naleznete na našich stránkách v tzv. Factsheets.

 • Hledám vhodnou nemovitost pro svůj projekt; může mi oddělení AfterCare pomoci?

  Ano, zajisté. CzechInvest aktivně spolupracuje s místní samosprávou a s developery při zprostředkování nákupu či pronájmu podnikatelských nemovitostí zahraničním i českým investorům v oblasti průmyslu a strategických služeb. Spravuje také největší nemovitostní databázi v ČR. Můžeme Vám tedy pomoci s tvorbou nabídek nemovitostí, vyhledáním vhodných prostor, poskytnutím poradenství, návštěvou nemovitostí či monitoringem trhu s podnikatelskými nemovitostmi.

  Se svými požadavky nás můžete kontaktovat na afc@czechinvest.org a my Vám dané nabídky zašleme.