Nabídka nepotřebného majetku

Agentura CzechInvest nabízí nepotřebný majetek s souladu s Opatřením ministra průmyslu a obchodu č. 18/2015 a podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

V návaznosti na interní protikorupční program Agentury CzechInvest a v souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 19. prosince 2016 č. 1169, kterým byl schválen Akční plán boje s korupcí na rok 2017 , agentura CzechInvest níže uvádí aktuální nabídku nepotřebného majetku.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Nabídka nepotřebného majetku 2. pololetí 2017

PDF dokument 286,04 kB 4.8.2017


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR