Nabídka nepotřebného majetku

Agentura CzechInvest nabízí nepotřebný majetek s souladu s Opatřením ministra průmyslu a obchodu č. 18/2015 a podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

V návaznosti na interní protikorupční program Agentury CzechInvest a v souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 14. prosince 2015 č. 1033, kterým byl schválen Akční plán boje s korupcí na rok 2016, agentura CzechInvest uvádí v připojených souborech nabídky zrealizované v 1. pololetí 2016.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Nabídka nepotřebného majetku CI - 1. pololetí 2016

MS Excel dokument 37,5 kB 15.8.2016


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR