Investičně nejatraktivnější lokalitou Olomouckého kraje je Jeseník

18.4.2017 | CzechInvest | V nové kategorii výzkumu Město pro byznys je ocenila agentura CzechInvest

Město pro business-Jeseník

Městem pro byznys Olomouckého kraje se stal Šternberk. V nové kategorii Investičně atraktivní region letos prvně vyhlášené spolu s agenturou CzechInvest uspělo město Jeseník. Soutěžící obce, města i svazky obcí jsou v ní hodnoceny na základě přístupu místních samospráv vůči podnikům a připravenosti podnikatelského prostředí dané lokality pro nové soukromé investice.

„Přestože se jedná v rámci celé České republiky o region s jednou z nejvyšších měr nezaměstnanosti, s jednou z nejnižších úrovní mezd a zároveň vzhledem k hornatému okolí Jeseníků s poměrně komplikovanou dopravní dostupností, dokázalo toto město v naší kategorii zvítězit díky aktivnímu přístupu k rozvoji podnikatelského prostředí,“ okomentovala volbu ředitelka olomoucké kanceláře agentury CzechInvest Pavlína Slepičková, která ocenění předala starostovi města Jeseník Adamu Kalousovi.

Více informací na www.mestoprobyznys.cz.


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR