Inovační vouchery 2011

Koordinovaná výzva Královéhradeckého a Libereckého kraje

Liberecký kraj vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích „Inovační vouchery 2011 – 2012“

Zastupitelstvo Libereckého kraje svým usnesením č. 350/11/ZK ze dne 27.9.2011 schválilo vznik Regionálního inovačního programu (Program č. 28 Grantového fondu Libereckého kraje), který je zaměřen na podporu výzkumu, vývoje a inovací v Libereckém kraji.

Stejným usnesením byla schválena zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích „Inovační vouchery 2011 – 2012“, historicky první koordinované aktivity  Libereckého a Královéhradeckého kraje v této oblasti.

Inovační voucher je jednorázová dotace určená firmám, které splňují definici malého a středního podniku dle nařízení ES/800/2008, a to na nákup znalostí a služeb od vysokých škol, veřejných výzkumných institucí či výzkumných organizací. Dotační prostředky podpoří smluvní spolupráci a transfer znalostí mezi poskytovateli znalostí a malými a středními podniky.  

Za názvem „Inovační vouchery 2011-2012“ se skrývají dvě veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle zákona 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, kdy každý z krajů (Liberecký kraj i Královéhradecký kraj) vyhlašuje svoji vlastní veřejnou soutěž, ovšem obsah zadávacích dokumentací i harmonogram obou veřejných soutěží jsou propojeny a koordinovány. Malé a střední podniky se sídlem nebo provozovnou na území Libereckého kraje žádají o voucher v rámci veřejné soutěže vyhlášené Libereckým krajem. Malé a střední podniky se sídlem nebo provozovnou na území Královéhradeckého kraje žádají o voucher v rámci veřejné soutěže vyhlášené Královéhradeckým krajem. Malé a střední podniky z obou krajů si mohou vybrat jednoho ze 13 poskytovatelů znalostí definovaných v zadávací dokumentaci .  Podniky musí utratit celou částku voucheru pouze za služby  vykonané poskytovatelem znalostí  na  základě smlouvy.  Typologie služeb je uvedena např. v přiloženém letáku.

Dnem vyhlášení veřejné soutěže je 23. listopad 2011.

Uzávěrka příjmu žádostí (konec soutěžní lhůty)  je  dne 30.12.2011 ve 12:00 hod.

Žádost musí být vyplněna do elektronického formuláře, který je k dispozici ZDE.

Pro otevření formuláře žádosti je nutná instalace programu 602_XML_filler. Podrobný postup ke stažení naleznete na stránkách Libereckého kraje.

Žádost o dotaci (voucher) musí být zaslána v elektronické i písemné podobě.

Elektronicky bude formulář žádosti odeslán prostřednictvím webové stránky Libereckého kraje nejpozději do 30.12.2011 do 12:00 hod.

a rovněž

Písemně bude formulář žádosti včetně příloh zaslán poštou na adresu:

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec

nebo předán osobně na podatelnu Krajského úřadu Libereckého kraje v úředních hodinách: Pondělí  8.00 - 17.00, Úterý  8.00 - 14.00, Středa  8.00 - 17.00, Čtvrtek  8.00 - 14.00, Pátek  8.00 - 14.00 

(Datem podání se rozumí podání na poště nebo datum podání na podatelně.).

Obálka musí být uzavřená, označená názvem "Inovační voucher", plným jménem (názvem) žadatele včetně adresy a textem "Neotevírat".

Návrhy projektů podané po stanoveném termínu nebudou do veřejné soutěže  přijaty. Výsledky této veřejné soutěže budou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele http://www.kraj-lbc.cz , v sekci Grantový fond/Rok 2011/28–Regionální inovační program  v průběhu měsíce dubna 2012. 

Roli odborného poradního orgánu pro hodnocení návrhů projektů v rámci veřejné soutěže „Inovační vouchery 2011 – 2012“ plní Pracovní skupina pro rozvoj inovací v Libereckém kraji, poradní orgán RNDr. Víta Příkaského, náměstka hejtmana pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova.


Kontaktní pracovník:

Ing. Ivana Ptáčková,  tel.: 485 226 577, e-mail: ivana.ptackova@kraj-lbc.cz  (2. patro, kancelář č. 271)

Na poskytnutí podpory není právní nárok. 

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Královéhradecký a Liberecký kraj podpoří regionální výzkum, vývoj a inovace

tisková zpráva

PDF dokument 140,75 kB 29.12.2011

Propagační leták

PDF dokument 194,8 kB 29.11.2011

Zadávací dokumentace

PDF dokument 171,4 kB 5.12.2011

Kontakty

PDF dokument 95,8 kB 29.11.2011

Příloha č. 1 – Inovační vouchery

MS Excel dokument 37 kB 5.12.2011


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR