Domácí aktivity

CzechInvest systematicky podporuje dialog mezi průmyslovou a akademickou sférou. Například prostřednictvím pořádání oborových seminářů týkajících se výzkumu a jeho budoucího směřování. Zástupci CzechInvestu jsou také v úzkém kontaktu i s dalšími důležitými aktéry českého výzkumného ekosystému a napomáhají jeho kultivaci.

Hlavním tématem budoucí průmyslové konkurenceschopnosti je koncept Průmysl 4.0, spjatý s probíhající čtvrtou průmyslovou revolucí. CzechInvest je součástí týmu, který formuluje základní teze celého konceptu a navrhuje jejich realizaci v praxi. Zároveň se snaží informovat průmyslovou veřejnost o nastávajících změnách svým seriálem konferencí nazvaných „Průmysl 4.0 v praxi“.

Konané konference „Průmysl 4.0 v praxi“:

Únor 2016, Brno

Duben 2016, Plzeň

Září 2016, Ostrava

Listopad 2016, Liberec


Veškeré inforamce o podpoře vědy a výzkumu v České republice naleznete na webových stránkách www.czech-research.com


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR