Dětská skupina jako firemní benefit

[6.9.2017 | Pardubice] Seminář

Podpořte zaměstnance s dětmi a zvyšte atraktivitu své firmy prostřednictvím dětské skupiny. Co to znamená dětská skupina, jak funguje, jaké legislativní normy je třeba splnit? Naši přednášející vám zodpoví otázky, z jakých dotačních titulů lze tyto skupiny financovat a jak správně napsat žádost. Ukážeme vám, jakým chybám se vyvarovat a je vůbec rozdíl mezi dětskou skupinou, firemní školkou a dětským klubem? Zároveň zde představíme příklady dobré praxe fungujících dětských skupin v našem kraji. Image „family-friendly“ společnosti vám přidá na atraktivitě, takže snáze přilákáte nové schopné kolegy a udržíte si ty stávající.

Seminář pořádá Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí a dalšími partnery.

Účast na semináři je bezplatná. Registrujte se prosím na e-mailové adrese pardubice@czechinvest.org nejpozději do 4. září 2017.

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Dětské skupiny Pardubice - pozvánka

PDF dokument 894,7 kB 4.8.2017


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR