9. ročník soutěže Město pro byznys

[15.12.2016 – 24.1.2017 | Česká republika] soutěž

Ve čtvrtek 15. prosince 2016 odstartoval devátý ročník soutěže Město pro byznys, kterou vyhlašuje společnost Communa. Soutěžící obce, města i svazky obcí se mohou hlásit do nové kategorie Investičně atraktivní region, kterou vyhlásila agentura CzechInvest. V kategorii bude hodnocen přístup místních samospráv vůči podnikům a připravenost podnikatelského prostředí dané lokality pro nové soukromé investice. Přihlášku je možné odesílat až do 3. února 2017 na adresu mestoprobyznys@czechinvest.org.

Hodnocen bude například přístup radnice ke kvalitě výuky na základních školách, investice do přípravy podnikatelské infrastruktury či podpora podnikání formou provozování podnikatelských inkubátorů. Cílem nové kategorie je prezentovat úspěšné příklady obcí v České republice, které efektivně spolupracují s podnikatelskou sférou na hospodářském a investičním rozvoji regionu.

Podrobné informace o soutěži naleznete na www.mestoprobyznys.cz

Připojené soubory

Popis souboru Typ Velikost Datum

Přihláška Město pro byznys

Vyplněné přihlášky do kategorie investičně atraktivní region zasílejte na adresu mestoprobyznys@czechinvest.org

MS Word dokument 106,32 kB 15.12.2016


API

Etická linka CzechInvest

Logo ministerstva průmyslu a obchodu ČR